Kursevi konverzacije

Zašto baš kurs konverzacije?


Poznavanje barem jednog stranog jezika olakšava nam snalaženje gde god da se nalazimo i istovremeno nam put ka uspešnoj karijeri  čini lakšim. Čak i kada poznajete pravila gramatike i određeni fond reči nekog stranog jezika to ne mora da znači i da će vam konverzacija na tom jeziku dobro ići jer je to veština koja se uči upravo razgovorom a ne samo učenjem pravila gramatike.

Bilo koji strani jezik učimo da bismo se njime služili i to najviše u svakodnevnim situacijama – usmenim putem. Razne gramatičke vežbe vam nisu od koristi ukoliko se jezikom ne bavite i na drugi način, odnosno ukoliko ne aktivirate to pasivno stečeno znanje kroz komunikaciju sa drugim ljudima, kroz različite forme usmenog izražavanja.
Ovaj kurs ne podrazumeva samo puko ćaskanje na stranom jeziku bez cilja da se i stečeno znanje upotrebi i nakon završenog kursa. Naprotiv, svaki čas je osmišljen tematski tako da ćete kroz različite teme, diskutovanjem i raznolikim vežbama usmenog izražavanja izvežbati do sada stečeno znanje, utvrditi ga ali i proširiti – proširenjem vokabulara, fraza i vežbanja istog putem razumevanja slušanog teksta ili odgledanog odlomka, pročitanog odlomka iz časopisa, kao i kroz razne zanimljive vežbe vokabulara i igre putem kojih ćete utemeljiti postojeće i steći novo znanje.
kursevi konverzacije

Iskoristite ovu šansu da uz odličan popust na drugačiji i zanimljiviji način učite strani jezik i da konačno uspostavite konverzaciju na istom.

U ponudi su 1 ili 2 časa nedeljno po 75 minuta, tako da i oni koji nemaju puno vremena, mogu da izdvoje 1 čas nedeljno kako ne bi prekinuli sa učenjem.