Kursevi stranih jezika za odrasle

U ponudi su:

  • Redovni kursevi svih nivoa po evropskoj standardizaciji od A1 do C2 nivoa.
  • Nastava se održava dva puta nedeljno po 75 minuta.
  • Kursevi konverzacije za polaznike koji žele da porade na konverzaciji.
  • Jedan ili dva časa nedeljno po 75 minuta.
  • Intenzivni kursevi koje preporučujemo svima koji imaju dosta vremena, ili im je hitno potrebno znanje
  • Specijalizovani kursevi
  • Priprema za polaganje ispita za dobijanje međunarodno priznatih diploma (engleski: FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, BEC, italijanski: CILS 1-4, nemački: ZD, ZDfB , ZOP, francuski: DELF A1-B2, DALF C1,C2, španski: DELE A1-C2)

 

  • Grupe od 3-6 polaznika; na poseban zahtev rad i u manjim grupama ili individualni rad
  • Kursevi u firmama

Po završetku svakog nivoa polaznici polažu ispit, a uspešni kandidati dobijaju sertifikat.